6. SÖZDE FETÖ BAĞLANTISI İDDİALARININ CEVAPLARI

6.7. Sayın Adnan Oktar’ın “Kahtani” benzetmesi hakkında

Sayın Adnan Oktar’ın 2012 yılına ait bir konuşmasında, FETÖ lideri Fethullah Gülen hakkında yaptığı “Kahtani” benzetmesi kasıtlı olarak farklı anlamlara çekilerek güya kendisi ve FETÖ arasında yakınlık olduğuna dair bir delilmiş gibi lanse edilmektedir.

Oysaki Sayın Adnan Oktar “Kahtani” ifadesini ne anlamda kullandığını da izah etmiştir. Algı operasyoncuları bu izahları gizlemektedirler. Sayın Adnan Oktar “Kahtani” ifadesini “sert, merhametsiz, zorba, gaspçı” manasında kullandığını, Kahtani’nin de hadislerde, eli sopalı, sert, zalim, zorba biri olarak anlatıldığını defalarca ifade etmiştir.

Gerçekten de  Kahtani kelimesi “BELA GETİREN, KITLIK GETİREN, KAN DÖKEN” anlamlarına gelmektedir.

İşte Sayın Adnan Oktar, herkesin FETÖ’yü övdüğü dönemlerde FETÖ liderine “Kahtani” benzetmesi yaparken, bu kelimenin “bela getiren” manasını esas almış, yani onu zalim biri olarak eleştirmiş ve suç işlemeye meyilli yapısına dikkat çekmiştir.

“KAHT: BELA, KITLIK, SIKINTI” / “KAHTANİ İSE: BELA, KITLIK VE SIKINTI GETİREN”  ANLAMLARINA GELMEKTEDİR

Birçok İslam âlimi “Kahtani” ismiyle hadislerde geçen kişinin “ZALİM” BİR KİMSE OLDUĞU yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Örneğin Ebu Hureyre’den gelen bir hadiste “Hz. Peygamber buyurdu ki “Kahta’dan bir adam çıkıp insanları sopasıyla sürmedikçe kıyamet kopmayacaktır.”  (أخرجهلابخاريفيلامناقببرقم 3517)” denilmiştir.

Hadisi yorumlayan alimler “sopasıyla insanları sürmedikçe” tabirinin kinaye yoluyla zorlama ve şiddeteişaret ettiğini ileri sürmüşlerdir. Zira hadiste Kahtani çobana halk da koyunlara benzetilmiştir. Burada kastedilenin insanlara zorbalıkla davranılması ve Kahtani’nin emir ve dileklerine zorla boyun eğilmesi olduğu belirtilmiştir. “Sopa” ibaresinin ise Kahtani’nin idareciliği zor ve şiddet kullanarak yapmasına işaret  ettiği ifade edilmiştir.

Nitekim tanınmış İslam alimi Kurtubi:

“Kahtani” ile ilgili hadislerde geçen “insanları sopayla idare etme” tabiri hakkında “Belki hadiste sopanın kendisi murad değildir, ama onun halka sert ve merhametsiz davranacağına bir işarettir.” diyerek KAHTANİ’NİN ZALİM BİRİ OLABİLECEĞİNE işaret etmiştir.

Ebu Nuaym El-Kûfî Kitab-ul Fiten‟de:

“..Kahtân’dan çıkacak bir adamın insanları sevk etmesi, ancak zamanın değiştirilmesi ve İslâm hâllerinin tebdilinde olması bakımındandır. Çünkü bu adam, Allah’ın hilâfeti kendilerinde kıldığı şerefli kimseler topluluğundan ve Peygamber kabîlesinden değildir. Bu adam gayrı meşru bir GASPLA idareyi ele alıp insanları ZORBALIKLA ve hiçbir hürriyet tanımayarak sevk ve idare edecektir ki, bu şekilde idare, fitnelerin en şiddetli olanlarındandır…”

Sayın Adnan Oktar ise Kahtani’nin yukarıda anlatmaya çalıştığımız özelliklerine dikkat çekmiş ve yıllar öncesinden hain FETÖ lideri hakkında Kahtani benzetmesini yapmıştır.

Sayın Adnan Oktar, terörist başı için neden Kahtani ifadesini kullandığını şu şekilde izah etmiştir:

“…Kahtani kelimesi Müsnet’te geçiyor, Buhari Fiten’de geçiyor, Müslüm Fiten’de geçiyor, Kurtubi diyor ki: Değnekle sevk etme tabiri Kahtani’nin halka zorla galebe çalma isteğini gösteriyor yani şiddet kullanarak darbe yaparak filan, halkında ona boyun eğmesinden kinayedir yani şiddet kullanması veyahut başka şeylerle hizaye getirme kafasında kinayedir. Hadiste sopanın kendisi murad değildir ama onun halka sert ve merhametsizdavranacağına işarettir diyor. E sen neden Kahtani dedin diyorlar. E dedim. Dediğimde harika suretle çıktı, doğru. Ta 2013’de bilmişim demekki Allah’ın dilemesiyle. Allah söyletiyor yani. “Kaht” söylemiştim “bela, kıtlık, sıkıntı” anlamına gelir.

 

“Elinde değnek olacak” diyor “Kahtani’nin”, “zor kullanacak” diyor, Fethullah Gülen açıklama yapmıyor daha hala bu alçaklığı yapanların alçak olduklarını hain olduklarını söylemiyor. Yani katil, hain, tuğyan ehli olduklarını söylemesi lazım. (17 Ağustos 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=-EitfzkKS9Y

 “…Kaht ne demektir, evet Kahtani diye birinin geleceği söylenir Mehdi’den önce ama ben o zaman onu söylediğim vakit büyün siyasiler övüyordu Fethullah Gülen’i, Cumhurbaşkanı, Başbakan, milletvekilleri, yazarlar çizerler herkes övüyordu. O dönemde Kahtani dedim doğru. Kaht demek; kıtlık, bela, felaket demektir…”  (9 Ağustos 2016)

 “…Allah negatif ve pozitif güçleri fikren çatıştırarak İslam ahlakını hakim ediyor. Bu negatif güçlerden biri de Kahtanidir, kan dökücüdür. Türkiyede negatif güçlerin fitnelerini görüyoruz, 15

Temmuz olayı da bu negatif güçlerin bir fitnesiydi. Negatif güçlerin hepsi sonunda fikren tamamen yenilecekler. Ve pozitif güç olan Mehdiyet dünyaya hakim olacak. İnsanlar negatif güç bir an önce yok olsun diyorlar, o zaman pozitifin güçlenmesi mümkün olmaz. Pozitif olan negatifin varlığıyla güçlenir…”  (13 Eylül 2016)

“…Kahtani hadislere göre zalim bir kimsedir ve geniş bir bilgi ağının olduğu da yine hadislerden anlaşılmaktadır. Peygamberimiz (sav) “Kahtani’nin kulağı deliktir” diyerek kendisine her yerden istihbarat aktığına işaret etmiştir…” (18 Ağustos 2016)

Nitekim Sayın Adnan Oktar’ın “Kahtani” sözünden sonra FETÖ lideri ve örgüt üyeleri Sayın Adnan Oktar’ı hedef almışlardır.

Hatta, hain darbe girişiminden 8 ay kadar önce 25.11.2015 tarihinde FETÖ’cülere ait bir internet sitesinde Kahtani, Cehcah konularını anlatan bir yazı kaleme alınmış ve bu yazı içerisinde kasıtlı olarak konu Adnan Oktar’a getirilmiş ve onun “Kahtani” benzetmesi Fetö’cülerce sert bir dille eleştirilmiştir. Sadece bu yazı bile Adnan Oktar’ın terörist elebaşı hakkında yıllar önce yaptığı bir eleştirinin tam hedefine ulaştığını açıkça göstermektedir.

Söz konusu yazıda aynen şu ifadeler yer almaktadır:

“…. Fethullah Gülen Hocaefendi, asla Kahtani değildir, çünkü KAHTANİ’NİN ELİNDE KILIÇ OLACAK, PEK HOCAEFENDİ GİBİ HALİM SELİM, YUMUŞAK, MÜSAMAHALI, HOŞGÖRÜLÜ DAVRANMAYACAK, ZALİMLERİ, MÜNAFIKLARI, FASIKLARI BAŞKA USÜLLERLE YOLA GETİRECEK. Bazı alimlere göre Kahtânî’in adı Cehcah’tır. Ve saltanatı 20 yıl kadar sürecektir. Bazılarına göre, bu zat Hz. Mehdi’den sonra çıkacak ve onun yolunu tâkip edecektir…”

 

http://zamanhurriyetlisozcusu.blogspot.com/2015/11/cahcah-kahtani-dehhak-cehcah-kahtani-ve.html

Görüldüğü üzere Sayın Adnan Oktar’ın Kahtani benzetmesine, FETÖ cephesi şiddetle karşı çıkmış, hatta bu benzetmeyi yapanı güya proje adamı olmakla suçlamışlardır.

Çünkü, bu kişiler Sayın Adnan Oktar’ın bu ifadeyi gerçekte ne anlamda kullandığını çok iyi bilmektedirler.

Sadece bu yazılanlar bile Sayın Adnan Oktar ile FETÖ arasında bir yakınlık olduğuna dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu göstermekte; tam aksine Sayın Adnan Oktar ile FETÖ ile arasında ciddi bir hasımlık, düşmanlık olduğunu göstermektedir.