6. SÖZDE FETÖ BAĞLANTISI İDDİALARININ CEVAPLARI

6.3. Sayın Adnan Oktar’ın canlı yayın programları sözde “FETÖ’yü övüp, desteklediği” iftiraları dolayısıyla açılan soruşturmalar kapsamında birçok kez incelenmiş ve bu iddiaların asılsızlığı verilen takipsizlik kararlarıyla belgelenmiştir

Sayın Adnan Oktar’ın A9 TV kanalında yaptığı konuşmalar gerek RTÜK tarafından, gerekse savcılıklar tarafından çok detaylı olarak incelenmiştir. Özellikle Adnan Oktar’ın programlardaki açıklamalarına fikirle ve delille cevap veremeyen bazı kötü niyetli kişiler, fikren mağlup olmanın verdiği husumet hisleriyle Sayın Adnan Oktar’ın güya FETÖ’yle bağlantısı olduğunu ve FETÖ’yü övüp desteklediğini iddia ederek birçok kez uydurma şikayetlerde bulunmuşlardır.

Ancak bu iddialar ilgili savcılıklarca soruşturulmuş, Sayın Adnan Oktar’ın yayınları ve konuşmaları detaylı bir biçimde incelenmiş ve bu soruşturmalar neticesinde takipsizlik kararları verilmiştir. Bu kararlardan bazılarını aşağıda dikkatinize sunmak istiyoruz:

⇒ İstanbul C.B.Savcılığı 04.04.2017 tarih 2016/139527 sor 2017/17246 K. Sayılı takipsizlik kararı

⇒ İstanbul C.B.Savcılığı 29.11.2016 tarih 2016/142951 sor 2016/76647 K. Sayılı takipsizlik kararı

⇒ İstanbul C.B.Savcılığı 04.04.2017 tarih 2016/116586 sor 2017/17250 K. Sayılı takipsizlik kararı

Görüldüğü üzere, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımıza yönelik uydurma FETÖ irtibatı iddialarının asılsızlığı yargı kararlarıyla da ispatlanmış durumdadır.

Bu nedenle, camiamız hakkındaki mevcut soruşturma kapsamında öne sürülen ve bir kısım medyanın iftira kampanyasına malzeme yaptığı sözde FETÖ irtibatı ve FETÖ’yü destekleme iddiası geçmişteki isnatların bir tekrarı hükmündedir. Dolayısıyla, bu iddianın akla, mantığa ve gerçeklere tamamen aykırı olmasının yanısıra; hukuken de itibar edilecek bir yönü bulunmamaktadır. Nitekim CMK m.223/7maddesinde belirtilen “Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir” hükmünün emri gereği sözde FETÖ irtibatı iddiası bakımından soruşturma yapılmaksızın takipsizlik kararı verilmesi gerekmektedir.